Arbeidsfysiotherapie - extra info

Wat is het?
FysioTotaal biedt arbeidsspecifieke producten aan onder de naam: FIT@WORK. FIT@WORK richt zich met verschillende programma’s op preventie, curatie en re-integratie van uw medewerkers.

Als werkgever wilt u gezonde en vitale werknemers, die productiever zijn, meer plezier hebben in het werk en niet tot nauwelijks ziekteverzuim kennen. Grip op gezondheidsrisico’s is hiervoor een pré. FIT@WORK screent uw werknemers op gezondheid, vitaliteit en gezondheidsrisico’s.

FIT@WORK is een onderdeel van FysioTotaal. Hierdoor is er veel specialistische kennis aanwezig en kunnen mensen wanneer nodig snel behandeld worden door een vakbekwame fysiotherapeut op het hoogste zorgniveau wat door zorgverzekeringsmaatschappijen wordt aanbevolen (pluspraktijk).

Middels de volgende programma’s kan FIT@WORK uw bedrijf begeleiden en verbeteren op het gebied van vitaliteit en duurzaamheid.

 • Healthcheck@Work: een preventief medisch onderzoek gericht op de individuele werknemer, op afdelingsniveau of op bedrijfsniveau.
 • Weight@Work: verantwoord afvallen middels een wetenschappelijk onderbouwd trainingsprogramma
 • Fitness@Work: gezamenlijk fitnessen met uw bedrijf met individueel afgestemde trainingsprogramma’s
 • Fysiotherapie@Work: Alle specialisaties van FysioTotaal onder 1 dak of de mogelijkheid van een fysiotherapeut die zitting neemt binnen uw bedrijf
 • Trainingen@Work: Op maat gemaakte cursussen en trainingen gericht op de arbeidsactiviteiten binnen uw bedrijf
 • Werkplekonderzoek@Work: Werken uw werknemers veilig en gezond? Een werkplekonderzoek geeft inzicht in mogelijke knelpunten op een individuele werkplek

Hoe werkt het?
Afhankelijk  van de voorkeuren van een medewerker of werkgever bieden we maatwerk, zo nodig op de werkplek. Te denken valt aan:

 • (Arbeids)fysiotherapeutische spreekuren binnen bedrijven
 • Uitvoering interventieplan (of deeltraject)
 • Preventieve projecten (voorlichting, instructie en training) zoals:
  • Tiltrainingen / zittrainingen
  • CANS / RSI preventie programma’s
  • Werkplekinrichting
  • Instructie on the job
 • Werkplek onderzoeken (WPO)
 • Ondersteuning werkgever en werknemer bij re-integratie in het arbeidsproces
 • Ondersteuning van de preventiemedewerker in al zijn taken, onder andere het uitvoeren van de Risico Inventarisatie &Evaluatie (RI&E)
 • Advisering met betrekking tot het ontwerpen van nieuwe werkplekken en herontwerpen van bestaande werkplekken, met als doel het voorkomen van aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat

De arbeidsfysiotherapeut diagnosticeert, classificeert en registreert aandoeningen aan het houdings- en bewegingssysteem in relatie tot arbeid. Er wordt een maatwerk advies gegeven in de vorm van een onderzoeksrapport, voor zowel de werknemers, de werkgever en de bedrijfsarts, ten aanzien van het (psycho)motorisch gedrag van de werknemers binnen hun werkomgeving. 

Er zal een duidelijke en transparante informatievoorziening naar alle betrokken partijen zijn. Een interventie vindt (over het algemeen) binnen vijf werkdagen plaats.

De aanpak
FIT@WORK screent uw werknemers op gezondheid, vitaliteit en gezondheidsrisico’s en brengt hiervan een overzichtelijk aanbevelingsrapport uit.
Afhankelijk van de uitkomsten en wensen van het bedrijf wordt een bijpassend programma ter verbetering uitgezet. De aanbevelingen en uikomsten kunt u meenemen in de evaluatie gesprekken met uw werknemers.

Het voorkomen van klachten en ziekteverzuim en daarmee het reduceren van verzuimkosten is één van de doelstellingen van FIT@WORK.
Met verschillende programma’s richt FIT@WORK zich op preventie, curatie en re-integratie van uw medewerkers. U medewerkers kunnen daarnaast gebruik maken van FYSIOTHERAPIE@WORK.

FysioTotaal heeft meerdere locatie in de regio, diverse specialisaties en echografie mogelijkheden voor aanvullende diagnostiek. Daarnaast heeft FIT@WORK goede contacten met artsen in het ziekenhuis.

Wanneer naar een arbeidsfysiotherapeut?
Indien klachten een relatie hebben met het werk (werkgerelateerde of werkrelevant) en dus van invloed op de prestaties tijdens werkzaamheden.De arbeidsfysiotherapeut  is namelijk ook actief betrokken bij en op de werkvloer van de individuele medewerker en kan hierin gericht adviseren.
FIT@WORK is gevestigd in gezondheidscentrum De Schans in Hardenberg en werkt samen met diverse arbo-artsen, diëtisten, fysiotherapeuten en/of podologen die gevestigd zijn in gezondheidscentrum De Schans of elders.

Verwijzing, kosten en vergoeding
FIT@WORK kent lage tarieven. De kosten voor de screening verdienen zich volledig terug indien er een aansluitend programma wordt afgenomen. Vraag naar de voorwaarden. De kosten van FIT@WORK zijn afhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden van de werknemer, het aantal werknemers, soort bedrijf en werk. Indien gewenst wordt een passende offerte gemaakt. Vraag naar de mogelijkheden.

Specifieke trajecten van FIT@WORK kunnen komen te vallen onder de aanvullende ziekte kosten verzekering van de werknemer. Hierdoor blijven de kosten voor de werkgever gering. Zie verwijzingen/vergoedingen voor de actuele informatie.

Door wie?
Consulent en coach FIT@WORK bij FysioTotaal is Niek Flim (te bereiken via niek@fysiototaal.nu).

Info en contact
Neem voor meer informatie contact met ons op. U kunt zich ook direct bij ons inschrijven. We nemen dan spoedig met u contact op.

Download hier de folder.