Ingrid Goeree

Specialisatie
Geregistreerd Fysiotherapeut - algemeen practicus - Bachelor
Geregistreerd Geriatriefysiotherapeut - Master

Aandachtsgebieden

 • Kwetsbare ouderen met meervoudige gezondheidsproblemen
 • Multidisciplinaire zorg
 • Chronische aandoeningen
 • Hydrotherapie / reumazwemmen / therapeutisch zwemmen
 • Neurologie (ontwikkelingsneurologie, neuromodulatie, neuropsychologie)
 • Psychomotore therapie, psychopathologie
 • Cyriax - Orthopedische Geneeskunde
 • Tapen en bandageren
 • Mulligan Concept
 • Medical Taping
 • Voedingsleer / sportvoeding
 • Het fitte kind
 • Parkinson-netwerk

Persoonlijk

Ik ben fgestudeerd als algemeen fysiotherapeute sinds 2011 aan de Hanze Hogeschool te Groningen. Daarvoor had ik de MBO studie als Sociaal Pedagogisch Werk afgerond. Gedurende 3 jaren was ik werkzaam bij fysiotherapie praktijk Jacob Ebbinge in Emmer-Compascuum. Na een praktijk overname maak ik sinds Januari 2016 onderdeel uit van team FysioTotaal waar ik volop mijn ambities verder vorm kan geven. Eind 2019 ben ik afgestudeerd als Geriatrie fysiotherapeut aan de SOMT in Amersfoort, om mijzelf verder te specialiseren in de ouderenzorg. Dit met als doel om de ouderen zo fit en vitaal mogelijk te houden en om het kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk te behouden.

E-mail: ingrid@fysiototaal.nu

BIG-nr: 49915149304