Echografie - extra info

Wat is het?
Bij echografie wordt gebruik gemaakt van hoog frequente geluidsgolven. De geluidsgolven worden het lichaam ingezonden door een transducer (kleine scanner) direct op de huid te plaatsen. Het uitgezonden geluid wordt door de weefsels in het lichaam teruggekaatst (echo) naar de transducer en dit wordt door een computer in een elektrisch signaal omgezet, waardoor op de monitor een beeld, bestaande uit grijstinten ontstaat. Vaak kennen mensen de echografie van het in beeld brengen van een zwangerschap / nog niet geboren kind.

Echo wordt sinds 2009 in onze fysiotherapie praktijk toegepast voor beoordeling van musculoskeletale (spier/bot) aandoeningen van de schouder, elleboog, pols/hand, heup, knie en enkel/achillespees. Spierscheuren zoals b.v. een zweepslag of slijmbeursen kunnen prima worden beoordeeld en gevolgd in herstel. Per 2014 beschikken we ook over Doppler mogelijkheden om bloedvaten te beoordelen. Middels echografie zorgen we voor het stellen van juiste diagnose voor snelle behandelaanpak en -effecten. Indien een injectie nodig is kan uw huisarts er ook voor kiezen dit onder echogeleiding te doen voor het beter kunnen bepalen van de locatie. Onze apparatuur is draagbaar en daardoor kunnen we ook op andere locaties echografie toepassen. Echografie is pijnloos, niet schadelijk en kan zo vaak als gewenst worden herhaald.

Het grote voordeel ten opzicht van röntgenfoto’s en/of MRI is, dat we ook dynamische processen (bewegende spieren) in het lichaam kunnen beoordelen.

Hoe werkt het?
U kunt rechtstreeks of op verwijzing van uw (huis)arts een afspraak maken. Ook kunt u een echo laten maken indien u bij een andere fysiotherapie praktijk onder behandeling bent. Wij geven dan de uitslagen via een echo-rapport en/of op USB stick aan u mee zodat uw behandelend fysiotherapeut deze uitslagen kan meenemen in zijn/haar behandelaanpak.

Binnen de fysiotherapie kennen we verder naast de reguliere verwijzingen het zogenaamde fysiotherapeutische consult. Dit is een weinig bekend en gebruikte mogelijkheid waarbij de verwijzer (huisarts, specialist, andere fysiotherapeut, podoloog) ons als fysiotherapeut “mee laat kijken” zonder directe behandeling. Er vindt directe terugkoppeling en verslaglegging plaats naar deze verwijzer.

De behandeling
De behandeling wordt vaak in het begin van een onderzoek/behandeltraject gedaan voor het stellen van een goede diagnose door in het lichaam te kijken en aansluitend een meest passende behandeling te kunnen geven met de snelste resultaten.

Veelal verrichten we ook echobeoordelingen voor collega’s en wordt u na uw eerste contact met uw fysiotherapeut naar ons verwezen.

Wanneer naar een MSE - echografist?
We kunnen zeer diverse onderdelen beoordelen. Mocht u verdenking hebben van één van onderstaande klachten bijvoorbeeld of wanneer uw behandeling onvoldoende voortgang boekt kunt u ook verdere diagnostiek laten doen.

  • Spieren: spierscheurtjes, littekens, kalkafzettingen
  • Pezen: peesontstekingen, peesscheurtjes, (sub-)luxatie, kalk in pezen
  • Slijmbeurs: slijmbeursontstekingen, vochtcollectie
  • Banden: kneuzingen, verdraaiingen, scheurtjes
  • Kapsels: ontstekingen, scheurtjes
  • Kraakbeen: artrose, andere defecten
  • Meniscus: scheurtjes
  • Botten: losse botdeeltjes, fracturen (breuken)
  • Overige: cystes, o.a. Bakerse cyste, glas- en metaalfragmenten, splinters, bloedvaten
  • Bloedvaten: doorstroming en/of vernauwing (d.m.v. de Doppler techniek)

Verwijzing, kosten en vergoeding
Indien u aanvullend verzekerd bent vallen de kosten hieronder en is de behandeling voor u gratis.

In de overige gevallen: zie verwijzingen/vergoedingen voor de actuele informatie.

Door wie?
Een tweetal medewerkers in onze praktijk hebben de cursus musculoskeletal ultrasound gevolgd en afgesloten met een examen, te weten Mirja Slotman en Carla Mastenbroek. Tevens volgen zij regelmatig bijscholingen op het MSU-echografie gebied.

Informatie en contact
Neem voor meer informatie contact met ons op. U kunt zich ook direct bij ons inschrijven.