Eerste afspraak

Eerste afspraak
Allereerst  volgt een intakegesprek en onderzoek.  Deze intake is nodig om uw klachten in beeld te brengen, hoe ze zijn ontstaan en om vast te stellen wat uw hulpvraag is. Aan de hand van deze gegevens kan uw fysiotherapeut een behandelplan maken, adviezen geven en/of een eerste behandeling uitvoeren. Dit duurt ongeveer 25 minuten. Wanneer u zonder verwijzing van uw (huis)arts bij ons komt, sturen wij een brief naar uw (huis)arts om ook hem/haar in te lichten over onze bevindingen. Indien u dit niet wenst kunt u dit bij ons kenbaar maken.

Wij vragen u om bij het eerste consult mee te nemen:

  •   Uw evt. verwijzing van de huisarts of specialist
  •   Grote handdoek (voor op de behandelbank)
  •   Pasje van de zorgverzekeraar
  •   Identiteitsbewijs

Wanneer u bij ons komt, kunt u plaats nemen in de wachtkamer. U wordt dan vanzelf gehaald door uw behandelend therapeut.

Vervolgafspraken
* Wilt u in verband met hygiëne iedere afspraak een handdoek meenemen voor op de behandelbank en voor over de toestellen.
* Wanneer u gaat trainen in de oefenzaal, dient u passende kleding en schoeisel te dragen en een handdoek te gebruiken voor op de toestellen.

Afmelding
Wanneer u verhinderd bent, dient u dit tijdig (24 uur van tevoren) door te geven. Dit kan telefonisch: 0523-281617 of per mail: info@fysiototaal.nu.

Wanneer u een afspraak vergeet of u heeft de afspraak niet tijdig afgezegd, dan kunnen wij u een verzuimnota sturen.

Overige informatie:
Onze praktijk is ingericht volgens de laatste richtlijnen van het RIVM.
Huis- en betalingsregels patienten
Privacy reglement en bejegening

Digitale informatie via Physitrack:
Heeft u (binnenkort) een behandeling? Download dan alvast a.u.b.de physiapp op uw telefoon en/of computer. Hiermee kunnen we u oefenschema’s toesturen en is er ook de mogelijkheid tot beeldbellen. Dit klinkt misschien ingewikkeld, maar als u de app gedownload heeft spreekt het bijna voor zich. De toegangscode ontvangt u vlak voor de afspraak van uw therapeut. FysioTotaal heeft hier, sinds de corona pandemie, zeer goede ervaringen mee.