Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden
FysioTotaal heeft samenwerkingsverbanden op allerlei gebieden. Sociaal-maatschappelijke betrokkenheid heeft FysioTotaal hoog in het vaandel staan. Middels samenwerking hebben we als doel om de kwaliteit hoog te houden, ons bloot te stellen aan intervisies en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op opleidings-, maatschappelijk-, en gezondheidszorgniveau. Hieronder benoemen we een aantal van onze samenwerkingsverbanden om u een indruk te geven wat hier zoal onder valt.

Sportverenigingen
We zijn zeer nauw betrokken bij diverse sportverenigingen op verschillende niveaus in de regio. Na enkele jaren bij de Top Divisie van het Nederlandse Marathon Schaatsen betrokken te zijn geweest, hebben we ons als doel gesteld deze kennis nu in de regio verder uit te zetten. Lokale sportclubs voorzien van goede informatie, voorlichting, blessurebehandeling en preventieadviezen ter voorkoming van blessures. Indien hieruit minder voorkomende en/of bijzonder klachten worden waargenomen heeft FysioTotaal nauwe samenwerking met sportartsen / sportgeneeskunde uit de omgeving (o.a. van Isala Zwolle en Saxenburgh) om af te stemmen over de juiste behandelaanpak.

Huisartsen / specialisten
De contacten met verschillende regionale huisartsen en specialisten verlopen snel en goed. Ook zij weten ons te vinden, indien we wat voor hun patiënt zouden kunnen betekenen. Periodiek hebben we afstemming over behandelaanpak bij speciale aandoeningen en worden casuïstieken besproken. Via zorgmail worden artsen op de hoogte gehouden van onze aanpak en onze diagnostische screeningen.

Netwerken
FysioTotaal is aangesloten bij verschillende specialistische, landelijke en regionale netwerken. Ook zijn we aangesloten bij netwerken voor specifieke aandoeningen en speciale doelgroepen zoals bijvoorbeeld reuma, COPD, Parkinson en kinderen. We verdelen deze inspanning onder de verschillende collega’s en een ieder in zijn/haar specialisme draagt een steentje bij aan de verschillende netwerken. Alle nieuwe ontwikkelingen worden vervolgens intern gedeeld middels personeelsintervisies en/of nieuwsbrieven.

Jeugd-gezondheidszorg
Vooral voor de jongste bezoekers van onze praktijk is afstemming zeer belangrijk. Jeugdartsen, consultatiebureauartsen, CJG (centrum voor jeugd en gezin) zijn hier voorbeelden van. Ouders/verzorgers worden altijd intensief betrokken bij alle communicatie over hun kind, waardoor er uniformiteit ontstaat in de behandelaanpak. Onze kinderoefentherapeut zet zich regionaal dan ook intensief in, in het onderhouden van contacten binnen dit specialisme.

Overige (para)medici
Podologen, podotherapeuten, diëtisten, logopedisten, maar ook sportmasseurs komen vaak voor als samenwerkingspartner in het behalen van de specifieke behandeldoelstellingen van onze fysiotherapeuten. De korte lijntjes met deze specialismen hebben we bij al onze locaties waar we gevestigd zijn. Ook zoeken we contact indien een patiënt zelf al elders bekend is met een andere behandelaar om doelstellingen en aanpak op elkaar af te stemmen en daarmee de best mogelijk afgestemde zorg te leveren aan u als bezoeker / patiënt.

Productleveranciers
We proberen kritisch te kijken naar onze productleveranciers t.a.v. service, levertijden, prijzen en kwaliteit. Door middel van jaarlijkse leveranciersbeoordeling overwegen we vervolg en/of keuze voor een andere productleverancier. Grote deskundigheid op het gebied van braces en hulpmiddelen, met daarbij een snelle levering vinden we een pré.

De kousen van de Oedeemtherapie verlopen via gespecialiseerde bedrijven en diverse voorbeeldstaaltjes zijn aanwezig in de praktijk om u als patiënt optimaal over de producten voor te lichten.

We hebben nauwe contacten met Zorgpunt Hardenberg. Een servicepunt voor zeer uiteenlopende producten en een zeer geschikte mogelijkheid om producten te passen en te ervaren.

Opleidingen / onderwijsinstituten
FysioTotaal is een erkend leerbedrijf en heeft een hoge betrokkenheid bij diverse onderwijsbranches. We vinden kwaliteit belangrijk en zetten we ons in voor de toekomst van jongeren. Voor meer informatie klik op deze link

Regionale fysiotherapiepraktijken
Met diverse collegapraktijken zijn afspraken gemaakt m.b.t. het meebeoordelen en/of vakinhoudelijk overleg, afnemen van testen, aanvullende diagnostiek middels echografie en intervisie.

Thuiszorginstellingen
Vooral bij de multi-zorg-patiënt en aan huis behandelingen is afstemming met thuiszorginstelling (o.a Buurtzorg en Carinova) essentieel. Vooral de specialismen oedeem- en geriatriefysiotherapie hebben korte lijnen met hen en worden ingezet indien er specifieke zorgvragen zijn.

Sportscholen
O.a. met sportschool ProFit Gym en Beerze Bulten hebben we nauwe afspraken als het gaat om het screenen/onderzoeken van klanten bij (dreigende) blessures en hebben we afspraken over abonnementen bij voortzetting revalidatie na het fysiotherapietraject. Ook met de verschillende trainers hebben we afspraken. Indien er specifieke trainingsdoelen zijn wordt onze expertise ingeroepen voor een goed en op maat afgestemd programma voor de klant.

Campings
Toch nog steeds uniek in Nederland; FysioTotaal biedt directe hulp bij vakantie-blessures en/of andere lichamelijke ongemakken. De regio Vechtdal is een geliefde vakantiebestemming voor veel mensen en dan kan er natuurlijk altijd een ongemakje ontstaan. FysioTotaal komt gelijk op locatie en bij een aantal campings hebben we zelfs een eigen behandelruimte.