Voorkomen valgevaar

Minder valpartijen door maatwerk.In nederland valt iedere 5 minuten een 65-plusser dusdanig dat een behandeling op de spoedeisende hulp noodzakelijk is. 

Ouderen vallen het vaakst in hun eigen woonomgeving. Bij mensen die een valpreventietraining volgen, kan het een nieuw valincident met 30% reduceren.Het geheim is een op maat gesneden advies en eventueel aanvullende training aan huis (blijkt ook uit onderzoek).

FysioTotaal heeft een speciaal programma "voorkomen valgevaar", de fysiotherapeut zoekt de oudere thuis op om daar samen te werken aan vermindering van valgevaar, valangst en verbetering van zijn of haar functioneren gericht op spierkracht en balans en het verminderen van valrisicofactoren, zoals losliggende matten.

Lees meer