Stagebegeleiding/pilotstudie

Stagebegeleiding
FysioTotaal is een erkend leerbedrijf en heeft een hoge betrokkenheid bij diverse branches. We vinden kwaliteit belangrijk en we zetten ons in voor de toekomst van jongeren.

FysioTotaal begeleidt leerlingen van diverse hogescholen voor de opleiding tot Fysiotherapie (HBO) en leerlingen van het Middelbare Beroepsonderwijs (MBO) binnen de vakken fysiotherapie(assistent), sportinstructeur en administratief / secretarieel medewerker.

Met uiterste zorg begeleiden we de leerlingen, maar uw privacy en begeleiding blijven op plaats één staan voor onze collega’s. Leerlingen aan de telefoon zullen ook  kenbaar maken dat ze leerling zijn. Indien u geen prijs stelt op de afhandeling door een leerling, kunt u dit uiteraard kenbaar maken en nemen we het telefoongesprek en/of de behandeling over.

Pilot studies/onderzoek
FysioTotaal richt zich naast de begeleiding van studenten in de dagelijkse praktijk ook op diverse wetenschappelijke studies door studenten. Dit om de fysiotherapeutische zorg naar een hoger niveau te krijgen waarbij lichamelijke onderzoeken en behandelingen meer en meer gebaseerd worden op evidence based practice*.

* Evidence-based practice (EBP) (bron: wikipedia) is het uitvoeren van een handeling door een beroepsbeoefenaar op zo'n wijze dat de uitvoering is gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid.