Tarieven 2021

Deze tarieven zijn van toepassing indien u niet (voldoende) aanvullend verzekerd bent. In alle andere gevallen gelden de tarieven van uw zorgverzekeraar.

Zie hieronder de tarieven van FysioTotaal per 01-01-2021
(fysiotherapie en oefentherapie)

Zitting fysiotherapie / oefentherapie €35.-
Zitting kinderfysiotherapie / kinderoefentherapie €49,50
Zitting manuele therapie €49.50
Zitting oedeemtherapie €49.50
Zitting geriatriefysiotherapie €49.50
Lange zitting (complexe e/o meervoudige vragen) €49.50
Telefonische zitting €25,-
Screening €15,-
Intake en onderzoek na screening €47,50
Intake en onderzoek na verwijzing €47,50
Eenmalig fysiotherapeutisch / oefentherapeutisch onderzoek €55,-
Extra kinderfysiotherapeutisch / kinderoefentherapeutisch rapport €49.50
Toeslag voor uitbehandeling €12,50
Inrichtingstoeslag €12,50
Instructie / overleg ouders €49.50
Niet nagekomen afspraak ( 75% van een reguliere zitting) €26,25
   

Deze tarieven zijn van toepassing indien u niet (voldoende) aanvullend verzekerd bent. In alle andere gevallen gelden de tarieven van uw zorgverzekeraar.