Tarieven 2020

Deze tarieven zijn van toepassing indien u niet (voldoende) aanvullend verzekerd bent. In alle andere gevallen gelden de tarieven van uw zorgverzekeraar.

Zie hieronder de tarieven van FysioTotaal per 01-01-2020
(fysiotherapie en oefentherapie)

Zitting fysiotherapie / oefentherapie €35.-
Zitting kinderoefentherapie €45,-
Zitting manuele therapie €45,-
Zitting oedeemtherapie €45,-
Zitting geriatriefysiotherapie €45,-
Lange zitting voor patienten met complexe e/o meervoudige vragen €45,-
Telefonische zitting €12,50
Screening 15,-
Intake en onderzoek na screening €47,50
Intake en onderzoek na verwijzing €47,50
Eenmalig fysiotherapeutisch / oefentherapeutisch onderzoek €55,-
Extra kinderoefentherapeutisch rapport €45,-
Toeslag voor uitbehandeling €12,50
Inrichtingstoeslag €12,50
Instructie/overleg ouders €45,-
Niet nagekomen afspraak ( 75% van een reguliere zitting) €26,25
Eenvoudige korte rapporten €45,-
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten €75,-