Voorkomen valgevaar - extra info

Wat is het?
In nederland valt iedere 5 minuten een 65-plusser dusdanig dat een behandeling op de spoedeisende hulp noodzakelijk is. In 2016 komt dit neer op ongeveer 118000 ouderen. Verwacht wordt dat deze lijn zich alleen maar verder voort gaat zetten, met ongeveer 50 % toename in 2030. Uit onderzoek blijkt dat 30% van de 65+ers jaarlijks valt. Bij 80+ers is dit zelfs 50%. Bij 1 op de 5 is er sprake van botbreuken. Zoals heup, pols of bekken.
Jaarlijks overlijden duizenden 65-plussers na een val, in 2016 waren dat er ongeveer 3700. Ouderen vallen het vaakst in hun eigen woonomgeving. Bij mensen die een valpreventietraining volgen, kan het een nieuw valincident met 30% reduceren.

Het geheim is een op maat gesneden advies en eventueel aanvullende training aan huis (blijkt ook uit onderzoek). FysioTotaal heeft een speciaal programma "voorkomen valgevaar", de fysiotherapeut zoekt de oudere thuis op om daar samen te werken aan vermindering van valgevaar, valangst en verbetering van zijn of haar functioneren gericht op spierkracht en balans en het verminderen van valrisicofactoren, zoals losliggende matten.

Er wordt gekeken naar het functioneren in en om het huis. We kijken naar wat u moeite kost en waar u last van heeft. Zaken die onder andere aan bod komen zijn: lopen, kracht, balans en/of kleine aanpassingen in het huis die u zelf kunt veranderen. 

Werkwijze:
Er wordt een screening bij u aan huis uitgevoerd. Wij nemen een vragenlijst met u door en zullen diverse testen afnemen. Door middel van deze screening kan er een advies worden gegeven over uw valrisico en wat u hieraan zelf kunt doen om de kans op nieuwe valincidenten te verkleinen. Denk hierbij aan spierversterkende oefeningen, het gebruiken van een loophulpmiddel of enkele aanpassingen in uw huis om uw persoonlijke situatie veiliger te maken. Dit advies kan zowel met u als met eventuele familieleden worden besproken. Ook kunnen, als u dit op prijs stelt, de resultaten worden besproken met uw huisarts of een specialist.

Kosten:
Een screening valt onder uw aanvullende verzekering en kost u niets. Indien we bij u thuis komen is een verwijzing van uw huisarts of specialist noodzakelijk.

Vervolg:
Vervolg is niet altijd noodzakelijk en wellicht kunt u zelfstandig verder met de gekregen adviezen. Indien een vervolg wel wenselijk is kunnen we samen met u een plan opstellen voor verbetering. Ook kan er alleen een nieuw evaluatie moment gepland worden.

Vragen of een afspraak maken:
Meer informatie zie onze flyer of bel met ons centrale nummer voor het maken van een afspraak (0523-281617). Overal waar wij gevestigd zitten is deze screening mogelijk.

 

Onze collega's Suzan Uitzetter en Ingrid Goeree zijn in het bijzonder hierin gespecialiseerd.